قبل از مطالعه تعرفه پاپا پیامک  به موارد زیر توجه داشته باشید.

  • هر پیامک فارسی ۷۰ کاراکتر و هر پیامک انگلیسی ۱۶۰ کاراکتر میباشد.
  • هزینه پیامک های انگلیسی دوبرابر هزینه پیامک های فارسی میباشد.
  • هزینه ها در برخی اعیاد و مناسبت ها مشمول تخفیف میگردد.
تعرفه پیامک
خدمات مبلغ
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت، ۸ رقمی رایگان
به شرط خرید شارژ پیامک
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت، ۵ و ۴ رقمی رایگان
به شرط خرید شارژ پیامک
فعالسازی سرویس پیامک اینترنتی شماره تلفن ثابت غیر متناظر ۸ رقمی رایگان
به شرط خرید شارژ پیامک
تعرفه ارسال هر واحد پیامک ۱۴ تومان

★ برای تمام موسسات خیریه فعال سازی شماره پیامک تلفن ثابت رایگان است ★